Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Église St-Pierre-aux-Nonnains en andere kerken Metz

Haast vijftig kerken getuigen van de grote religieuze rol die Metz gedurende eeuwen heeft gespeeld. De kathedraal is het beroemdste bouwwerk van de stad. Eveneens interessant is de St.-Pierre-aux-Nonnains. Deze kerk wordt beschouwd als de oudste christelijke kerk van Frankrijk. De buitenmuren stammen uit het einde van de vierde eeuw. Deze muren zijn gebouwd met breuksteen en versterkt door rode bakstenen die horizontale strepen vormen. In de Romeinse tijd heeft het gebouw waarschijnlijk gediend als trainingsplaats van atleten (palaestra). In de vijfde eeuw is het bouwwerk in brand gestoken door de Vandalen. De overblijfselen zijn rond 600 gebruikt voor de bouw van een kapel. Daaropvolgend heeft een religieuze gemeenschap voor vrouwen zich op deze plaats gevestigd. Zij bleven daar tot in de zestiende eeuw. Resten van het uit de zevende-eeuw stammende klooster bevinden zich naast de kerk. De kansel met Merovingisch beeldhouwwerk is te bewonderen in Musée de la cour d´Or. Een gedeelte van het met decoraties versierde lijstwerk is in het interieur van de kerk te bezichtigen.

stpierre-aux-nonnains metz

St.-Pierre-aux-Nonnains, Metz

De St.-Pierre-aux-Nonnains  is in de tweede helft van de tiende eeuw verbouwd en verfraaid volgens Ottoonse opvattingen. De Romeinse buitenmuur is toen tot meer dan de helft van zijn lengte gehalveerd om twee zijbeuken te creëren en een hoofdbeuk op te richtten. Daaropvolgend is een scheiding tussen de narthex en het schip toegevoegd. Nadat de romaanse façade is ingestort is de muur  voor het schip als façade gaan functioneren. In de vijftiende eeuw is de kerk verbouwd in gotische stijl.

In de nabijheid van de St.-Pierre-aux-Nonnains bevindt zich de Chapelle des Tempeliers. Deze kapel is tussen 1180 en 1220 gebouwd door tempelridders. Het interieur is rijkelijk versierd met fresco’s. Op één fresco uit de veertiende eeuw na betreft het restauratiewerk uit 1906.

facade van d'eglise Saint-Maximin

De Façade van de église Saint-Maximin is versierd met een barokportaal.

In Metz zijn nog vele andere religieuze bouwwerken te bezichtigen. Middeleeuwse bouwstijlen maken deel uit van onder meer de église Saint-Vincent en de église St-Eucaire. Het romaanse koor van de église Saint-Maximin is voorzien van gebrandschilderde ramen ontworpen door Jean Cocteau. De dertiende-eeuwse Église Saint-Martin is gebouwd op een muur die onderdeel uitmaakte van de Gallo-Romeinse versterking. Deze muur is zichtbaar aan beide zijden van de ingang. Het oudste religieuze deel vormt het lage voorportaal met romaanse pijlers en spitsbooggewelf. De Jezuïetenkerk genaamd Église Notre-Dame-de-l’Assomption is tussen 1665 en 1741 gebouwd.

metz
kathedraal st etienne
musee de la cour d'or
eglise st pierre-aux-nonnains
lotharingen
Kaart Metz
 
metz
 
Meer informatie over ... Champagne-Ardennen, Lotharingen & Elzas