Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Cathédrale St-Étienne Metz

De Cathédrale St-Étienne behoort tot de mooiste gotische kathedralen van Frankrijk. De kathedraal is gelegen op een heuvel aan de Moezel in het historische centrum van Metz. Op deze plaats heeft voorheen een aan de heilige Etienne gewijde kapel gestaan. Deze kapel heeft de verwoestende inval van Attila de Hun in 451 overleefd. Gedurende eeuwen is op deze locatie gebouwd en verbouwd.

Het besluit tot gotische nieuwbouw is rond 1220 genomen door bisschop Conrad de Scharfeneck. De ligging tussen de sterk hellende Rue du Vivier en de Notre-Dame-la-Ronde heeft schaalvergroting bemoeilijkt. Om die reden is besloten de Notre-Dame-la-Ronde op te nemen in de nieuwbouw. Deze kerk is ondergebracht in de eerste drie travées van het schip aan de zuidzijde. De torens bevinden zich ter hoogte van het vierde travée omdat de ingang tot de kathedraal zich daar bevond. In 1380, na de voltooiing van het middenschip, werd de binnenmuur die de kerken scheidde gesloopt onder leiding van architect Pierre Perrat. Het schip uit de dertiende en de veertiende eeuw is maar liefst 41.77 meter hoog! De kathedraal van Metz is daarmee de op twee na hoogste Franse kathedraal.

kathedraal Metz

De kathedraal van Metz

Na afloop van een periode waarin de bouw honderd jaar heeft stilgelegen zijn het oostelijke koor en het dwarsschip tussen 1486 en 1530 gebouwd. Het koor is relatief ondiep door ruimtegebrek. De negentig meter hoge klokkentoren, de Mutte genaamd, is rond 1480 gebouwd door Jean de Ranconval. Het betreft een toren met alarmklok van de gemeente. Door zijn constructie is hij echter verbonden met de in 1522 gewijde kathedraal.

De Cathédrale St-Étienne is uitgerust met schitterende glas-in-loodramen. De oudste dateren uit de dertiende eeuw. In de voorgevel bevinden zich aan Hermann van Munster toegeschreven gebrandschilderde werken. Deze gotische glas-in-loodramen zijn in de tweede helft van de veertiende eeuw gerealiseerd. Het onderste deel is verloren gegaan door de toevoeging van het Grand Portail in 1766. De ramen in laat gotische stijl van het noordelijke dwarsschip zijn door Theobald van Lixheim uitgevoerd in 1504. De onderste gebrandschilderde werken zijn echter door een ander ontworpen. Valentin Bousch heeft het tussen 1521 en 1527 in renaissancestijl uitgevoerde grote venster in het rechter dwarsschip ontworpen. De oostelijke zijde van het rechter dwarsschip is voorzien van zes dertiende-eeuwse gebrandschilderde ramen over het leven van Paulus. Valentin Bousch heeft ook de hoge vensters in het koor ontworpen. Gebrandschilderde glazen uit de twintigste zijn afkomstig van Jacques Villon (uit 1957, kapel van het Heilige Sacrament) en Roger Bissière (uit 1960, onder de torens). De bekendste moderne ramen zijn ontworpen door Marc Chagall. Zijn vensters aan het begin van de kooromgang uit 1960 en in de noordelijke dwarsbeuk uit 1963 hebben het paradijs en verhalen uit het Oude Testament als onderwerp. Tot slot heeft Chagall in 1970 de glazen van de triforia in het noordelijke transept ontworpen. Liefhebbers van zijn glas-in-loodramen kunnen ook in de Chapelle des Cordeliers te Sarrebourg imposante ramen van hem bezichtigen.

glas in lood van Hermann van Munster

De glas-in-loodramen van Hermann van Munster

De kathedraal is voorzien van een crypte en kerkschat die tegen betaling toegankelijk zijn. De crypte uit de tiende eeuw is in de vijftiende eeuw verbouwd. Hoogtepunten onder de ter plaatse geëxposeerde voorwerpen vormen een zestiende-eeuws beeldengroep die de graflegging als onderwerp heeft en een afbeelding van de draak Graoully. De kerkschat is ondergebracht in de achttiende–eeuwse sacristie. De vroegchristelijke bisschoppelijke ring van de Heilige Arnold en een twaalfde-eeuwse reliekhouder vormen de kern van de kerkschat.

Het overwegend in gotische stijl aangeklede exterieur is uitgerust met luchtbogen en gargouilles. Het beeldhouwwerk aan de buitenkant stamt grotendeels uit de negentiende eeuw. Rondom het portaal van de Notre-Dame-la-Ronde aan de place Saint-Etienne zijn sculpturen uit de dertiende eeuw te zien. Het betreft draperie motieven, (fabel)dieren en verhalende taferelen in bas-reliëfs. In het koor staat een cipollijnmarmeren bisschopsstoel uit de merovingische periode.

metz
kathedraal st etienne
musee de la cour d'or
eglise st pierre-aux-nonnains
lotharingen
Kaart Metz
 
metz
 
Meer informatie over ... Champagne-Ardennen, Lotharingen & Elzas