Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Cathédrale Notre-Dame

De Notre-Dame is een laatgotische kerk waaraan tot in de twintigste eeuw is gebouwd. De onderdelen zijn hierdoor in verschillende stijlen uitgevoerd, nml in gotische-, renaissance-, barok- en neo-gotische-stijl.
Deze hallenkerk was oorspronkelijk een jezuïtenkerk. Het nabijgelegen jezuitencollege fungeert tegenwoordig als bibliotheek. Op 7 mei 1613 werd de eerste steen gelegd. De ontwerper was een jezuietenbroeder, Jean du Blocq (1583-1656) genaamd. De bouwtijd werd in 1621 afgesloten. De noordelijke portaal en het doksaal zijn vroeg-barokke rijkelijk met beeldhouwwerk versierde elementen die rond 1621 tot stand kwamen. Na 1621 begon men het interieur vorm te geven.

In 1773 werd de orde opgeheven en kreeg de kerk een andere bestemming. In 1851 werd het voorhof van de kerk afgesloten door een gietijzeren hek. Nikolaus Adames, een apostolisch vicaris, begon in 1854 het vroeg-barok meubilair te vervangen door een neogotische inrichting. Dit deed hij om de kerk van een heterogene stijl te voorzien.
In 1870 werd de kerk verheven tot kathedraal. De pelgrimage naar het genadebeeld van de troosteres der bedrukten won eveneens aan populariteit. Tussen 1935 en 1938 werd de kerk daarom uitgebreid in neo-gotische stijl door de architect Hubert Schumacher.

 

Kaart Luxemburg