Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis

Graaf Siegfried van de Ardennen bouwde in het jaar 963 een kasteel op de Bock-rots. Hij is waarschijnlijk de stichter van de plaats Luxemburg dat stadsrechten verwierf in 1244. Het groothertogendom werd in 963 een afzonderlijk leen onder Siegried. De dynastie van het Luxemburgse huis was zeer succesvol. Meerdere afstammelingen bezetten zelfs de Duitse keizerstroon.
De eerste wallen werden ten tijde van graaf Siegried gebouwd. De zorg voor goede verdedigingswerken nam toe naarmate de stad belangrijker werd. In de loop van de eeuwen werden de ringmuren aan de westkant versterkt. Aan de andere zijden van de stad boden rotsen en het dal beschutting.

In 1443 werd de stad ingenomen door de Bourgondiërs. De geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en Luxemburg kent daardoor vele parallellen. Na de Bourgondiërs kwamen de Spanjaarden, Fransen, Oostenrijkers en de Duitse Bond. Luxemburg bleef 400 jaar lang onder vreemde heerschappij. De bezettende machten droegen zorg voor vestingbouwwerken (foto boven links) en maakten van de stad één van de sterkste vestigen in Europa. De bekende Franse vestigingbouwkundige Vauban (1633-1707) heeft aan de verdedigingswerken bijgedragen. Er is maar 10% van de vestingwerken bewaard gebleven. De vesting is ontmanteld n.a.v. het Verdrag van Londen dat in 1867 is gesloten.

De nederlaag van Napoleon en het daaropvolgende Congres van Wenen leidde tot de stichting van het groothertogendom Luxemburg. Luxemburg was lid van de Duitse bond terwijl het geregeerd werd door Willem I van Oranje. Willem II (foto: ruiterstandbeeld van Willem II) gaf Luxemburg zijn eerste grondwet. Het nageslacht werd voortgezet door een dochter van Willem III.
In het Historisch museum van de stad Luxemburg kunt u meer informatie over de stad bemachtigen. In dit museum is te zien hoe de stad zich ontwikkelde sinds de stichting in 963. In het Nationaal museum voor geschiedenis en kunst wordt aan de hand van voorwerpen een beeld geschetst van de stedelijke en nationale geschiedenis.

 

Kaart Luxemburg